Kontakt
Adres:
Koło Naukowe BiomedUZ
Zakład Inżynierii Biomedycznej
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra

mail: w3biomed@wm.uz.zgora.pl

Telefon:
(0-68) 328 2562