19.01.2019 - X Jubileuszowy Bal Inżynierii Biomedycznej

Dnia 19 stycznia 2019 roku studenci, absolwenci oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej uczestniczyli w X Jubileuszowym Balu Inżynierii Biomedycznej. Bal rozpoczęto od przywitania wszystkich gości oraz zaproszenia do wspólnego świętowania przez dr inż. Katarzynę Arkusz - kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej, opiekun Koła Naukowego BiomedUZ.
Królową i Królem X Jubileuszowego Balu Inżynierii Biomedycznej zostali odpowiednio studentka I roku kierunku Inżynieria Biomedyczna Kamila Wiśniewska oraz student studiów doktoranckich Łukasz Zaręba.

Wszystkim uczestnikom Balu serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok!

Serdecznie dziękujemy Parlamentowi Studenckiemu Uniwersytetu Zielonogórskiego za wsparcie inicjatyty Koła Naukowego BiomedUZ przy organizacji X Balu Inżynierii Biomedycznej.

GALERIA Z WYDARZENIA