17-19.05.2019 - Majówka Młodych Biomechaników

W dniach 17-19 maja 2019r. w Wiśle odbyła się XVI Konferencja Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników zorganizowana przez Katedrę Biomechatroniki, Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Politechniki Śląskiej.
W ramach Konferencji odbyły się VI sesje prezentacyjne oraz II posterowe, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, studenci, jak i pracownicy naukowi. Ogółem przedstawiono około 80 prac z zakresu biomechaniki, inżynierii biomedycznej, medycyny oraz biotechnologii.
Podczas sesji plakatowej inż. Natalia Maksymczak, członek Koła Naukowego BiomedUZ zaprezentowała wyniki badań pt.:
• „Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia” (Maksymczak N., Dudek A., Noszczyk-Nowak A., Mackiewicz A., Będziński R).
Zeprezentowane wyniki badań zostały uznane jako jedne z najbardziej oryginalnych przedstawionych podczas konferencji, za co studentka została uhonorowana III nagrodą za prezentację plakatową.