11.09.2019 - XI Międzynarodowa Konferencja Studentów „Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice”

W dniu 11 września 2019 na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Studentów „Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice”, organizowana przez Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Główną ideą konferencji jest możliwość spotkań studentów z różnych krajów, intersujących się zbliżonymi dziedzinami nauki. Okazję do spotkania mieli studenci z Polski, Rosji, oraz Niemiec. Prelegenci mieli możliwość przedstawić prowadzone przez siebie badania oraz ich wyniki.
Czynny udział w konferencji wzięły dwie członkinie Koła Naukowego BiomedUZ, inż. Aleksandra Jędrzejewska oraz Kamila Pasik, prezentując pracę pt.: „Nanorurki ditlenku tytanu/grafen w roli podłoża czujników elektrochemicznych”, przedstawiającą wyniki badań prowadzonych w ramach działalności KN BiomedUZ.