2008 - semestr letni

marzec
udział członków KN BiomedUZ w "Dniach Otwartych" Wydziału Mechanicznego

3.04.2008r.
W dniu 3.04.2008 r. zostało utworzone Koło Naukowe "BiomedUZ" działające przy Zakładzie Bioinżynierii Instytutu Budowy i Ekpsloatacji Maszyn (Wydział Mechaniczny). Opiekunem koła został Pan dr inż. Tomasz Klekiel, natomiast członkiem honorowym została Pani prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik. Spośród członków koła wybrany został zarząd, w którym następujące funkcje pełnią:
- przewodniczący: Katarzyna Arkusz
- zastępca przewodniczącego: Agnieszka Mackiewicz
- sekretarz: Katarzyna Guzik
Na spotkaniu tym sporządzony został statut koła, którego wszyscy członkowie zobowiązani są przestrzegać.

5-7.04.2008r.
- W dniach 5-7.06.2008 r. część członków koła wzięła udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Biomedycznej - Edukacja, która odbyła się w Krakowie. W ramach sesji "Poznajmy partnerów" członek honorowy Pani prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik przedstawiła prezentację: "Program kształcenia w kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim". Studenci natomiast wzięli udział w następujących sesjach:
- Anna Reder i Jowita Łoin wzięły udział w sesji: "Specyfika zawodu", której przewodniczącą była Pani prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik . Studentki przedstawiły prezentację na temat: "Ideał zawodu widziany oczami studentów - czego oczekujemy wybierając kierunek inżynieria biomedyczna".
- Magdalena Kokoszka wzięła udział w sesji: "elementy dydaktyki" wygłaszając referat autorstwa Agnieszki Mackiewicz oraz Katarzyny Guzik. Temat wystąpienia: "Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie kształcenia".
- W sesji "elementy dydaktyki" wzięła również udział Katarzyna Arkusz wygłaszając prezentację pod tytułem: "Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia?".

Prezentowane przez studentów referaty zostaną opublikowane na łamach kwartalnika "Inżynieria Biomedyczna" wydawanym przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. Członkowie koła oprócz aktywnego udziału w konferencji nawiązali kontakt z Kołem Naukowym "IMPLANT" działającym przy Akademii Górniczo-Hutniczej. Wzięli również udział w wycieczce z pokazami laboratoriów (Laboratorium Biomateriałów, Laboratorium Dozymetrii Promieniowania Jonizującego, Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej).

marzec - czerwiec
Udział członków KN"BiomedUZ" w akcji "bUZ do kariery" połączony z wyjazdami do szkół lubuskich (kwiecień 2008). W ramach tego projektu uczestnicy promowali kierunek: inżynieria biomedyczna.

czerwiec
Udział członków koła w seminarium prof. Sylwestra Gogolewskiego nt. "Biodegradowalne i Bioresorbowalne polimery w zastosowaniach medycznych" (17.06.2008 r.)

czerwiec
Członkowie KN "BiomedUZ" czynnie uczestniczą w pracach Parlamentu Studenckiego. Studentka Inżynierii biomedycznej Anna Reder - członkini naszego koła została najlepszym studentem UZ w 2008 roku.

 

2008 - semestr zimowy

16.10.2008r
Z dniem 16.10.2008 r. po przerwie wakacyjnej została wznowiona działalność Koła Naukowego "BiomedUZ" działającego przy Zakładzie Bioinżynierii Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn (Wydział Mechaniczny).

Opiekunem koła pozostał Pan dr inż. Tomasz Klekiel.

Spośród członków koła wybrany został zarząd, w którym następujące funkcje pełnią:
- przewodniczący: Katarzyna Arkusz
- zastępca przewodniczącego: Agnieszka Mackiewicz
- sekretarz: Katarzyna Guzik