12-14 .09.2011 - III Międzynarodowa Konferencja Studentów w ZG
W dniach 12-14 .09.2011r.na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Studentów : ``KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE``.
W konferencji uczestniczyli studenci z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Na konferencji była przedstawiana praca studentek UZ z kierunku Inżynierii Biomedycznej : Korneli Zaborowskiej i Ady Andrynowskiej : "Pomiar odkształceń w układzie mostka Wheatstone`a z wykorzystaniem wzmacniacza INA122"
Opiekunem naukowym był dr Inż. Tomasz Klekiel. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących sprawdzenia przydatności wzmacniacza INA 122 do pomiarów tensometrycznych. W tym celu opracowano i wykonano układ pomiarowy, przebadano jego charakterystykę , a następnie sprawdzono działanie dla przypadku zginania belki. Artykuł został opublikowany w książce wydanej przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zdjęcia: zdjęcie1 , zdjęcie2, zdjęcie3
13-15.05.2011 - II Plenerowe Seminarium Naukowe w Lubiatowie
W dniach 13-15 maja 2011 roku, w Lubiatowie, zorganizowane zostało II Plenerowe Seminarium Bioinżynierii, w którym udział wzięli wykładowcy oraz studenci wszytskich lat inżynierii biomedycznej. Podczas dwóch sesji zarówno studenci jak i pracownicy Zakładu Bioinżynierii dyskutowali na tematy zainteresowań naukowych członków seminarium, prezentowali własne badania naukowe i ustalali program dalszej wpsółpracy. Po jakże udanych, ale i wyczerpujących sesjach wszyscy uczestnicy wyjazdu wspólnie zgromadzili się wokół ogniska. Śpiewy i tańce okazały się kolejną, równie ważną, korzyścią seminarium - integracją zarówno studentów, jak i wykładowców.
01.04.2011 - Pierwsze uroczyste Absolutorium Inżynierii Biomedycznej na UZ
To nie Prima Aprilis! 1.04.2011 najstarsi członkowie Koła Naukowego 'BiomedUZ' wzięli udział w uroczystości absolutoryjnej. Część z nich ma zamiar kontynuować naukę na studiach magisterskich, miejmy nadzieję, że nie przestaną angażować się w działalność koła.
Wszystkim studentom Inżynierii Biomedycznej GRATULUJEMY dyplomów.
08.01.2011 - III Bal Inżynierii Biomedycznej
14 stycznia 2011 roku tradycji stała się zadość i po raz trzeci odbył się Bal Karnawałowy kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wieczór ten był pełen atrakcji i nawiązań do ubiegłorocznej zabawy. Ok. godz. 19:00 symboliczną lampką szampana uroczystego otwarcia balu dokonała opiekun kierunku IB, Pani dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ. Bardzo miło było nam gościć przybyłych na uroczystość: prezesa firmy LfC, dr inż. Lechosława Ciupika, prodziekan ds. jakości kształcenia wydziału WEIT, dr inż. Annę Pławiak-Mowną oraz wszystkich pracowników dydaktycznych. Żałujemy, iż niestety nie wszyscy zaproszeni goście mogli się w tym dniu bawić się razem z nami. Mamy nadzieję spotkać się z nimi za rok na kolejnym balu. Organizatorami tego wydarzenia byli członkowie Koła Naukowego BiomedUZ, którym podziękowania za trud oraz pracę w ciągu całego roku zostały przekazane w postaci dyplomów. Dziękujemy również Parlamentowi Studenckiemu oraz Prezesowi firmy LfC, dr inż. Lechosławowi Ciupikowi za wsparcie finansowe. W programie balu, oprócz tańców i poczęstunku, znalazły się również: chrzest studentów pierwszego roku IB oraz przekazanie berła królowej i króla balu. Następcami Magdaleny Kokoszki i Michała Czerniawskiego zostali Magdalena Kokoszka i Maciej Rajczuk. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę! Relację z tego wydarzenia można obejrzeć w zakładce galeria.