25-27.11.2010 - Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe
W dniach 25-27.11 br., pod opieką opiekuna dr Tomasza Klekiela trzy członkinie Koła Naukowego ‘BiomedUZ’ wzięły udział w V Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym „Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska – interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników”. Referaty przedstawiły :

- Ada Andrynowska "Znaczenie elektromiografii w inżynierii biomedycznej"
- Weronika Wojtak „Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni”
- Katarzyna Arkusz „Biosensor HIV na bazie analogii lizozymu z receptorem CXCR4”
Wyróżnienie w sympozjum zdobyła Katarzyna Arkusz.
Zdjęcia: Ada , Weronika, Kasia
24.11.2010 - Studenci w Nowym Tomyślu
24.11 członkowie Koła Naukowego „BiomedUZ” wraz ze studentami inżynierii biomedycznej udali się na wycieczkę edukacyjną do firmy Aesculap-Chifa z siedzibą w Nowym Tomyślu. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z procesami produkcyjnymi zarówno stentów wieńcowych, cewników balonowych do PTCA, cewników balonowych uwalniających paklitaksel, jak i narzędzi ( chirurgicznych, stomatologicznych).
27.10.2010 - Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
W środę 27. października po raz czwarty już odbyło się uroczyste powitanie studentów pierwszego roku inżynierii biomedycznej. Tym bardziej uroczyste, ponieważ swą obecnością zaszczyciła nas Pani Wicemarszałek Województwa – Elżbieta Polak, która zgodziła się zaprezentować plany na rozwój służby zdrowia w województwie oraz zaakcentowała znaczącą rolę inżynierów biomedycznych w tym przedsięwzięciu. Przed wręczeniem indeksów młodzi żacy zostali również uświadomieni przez swych starszych kolegów o tym jak wyglądają studia na inżynierii biomedycznej. Historia Koła Naukowego BiomedUZ została zaprezentowana z każdej dziedziny jej działalności – począwszy od wyzwań na rozrywce skończywszy. Nawiązaniem do zabawy był krótki koncert na skrzypcach w wykonaniu studentek IB. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć w zakładce galeria, natomiast młodym ludziom przyjętym w poczet studentów pozostaje życzyć tylko wielu sukcesów, bogatego życia studenckiego oraz jak najbardziej efektywnego wykorzystania okresu studiów.
Więcej informacji na stronie organizatorów spotkania : link
10.10.2010 - Biomedical Students Net

Istnieje już ogólnopolska sieć kół naukowych inżynierii biomedycznej - "Biomedical Students Net (BSN). Podstawowym celem powołanej struktury jest ułatwienie kontaktów dla potrzeb integracyjnych i wymianę doświadczeń naukowych, zawodowych oraz organizacyjnych. Miło nam poinformować, iż w zarządzie BSN funkcję zastępcy przewodniczącego pełni Katarzyna Arkusz. Zapraszamy wszystkich do rejestrowania się na forum BSN oraz brania czynnego udziału w budowaniu tego przedsięwzięcia.
Ulotka Biomedical Student's Net
07.06.2010 - Studenci w Guben

Dnia 7.VI.2010r. drugi rok Inżynierii Biomedycznej, członkowie KN "BiomedUZ" wraz z nauczycielami akademickimi wybrali się na wycieczkę edukacyjną, której celem było zwiedzanie Plastinarium w Guben (Niemcy). Wizyta w tym miejscu pozwoliła na dokładniejsze zapoznanie się z anatomią człowieka oraz odkrycie tajemnic ludzkiej natury… Pierwsza część wizyty jest poświęcona historii anatomii i pokazuje przy pomocy historycznych preparatów rozwój anatomii jako nauki oraz technik konserwacji w tym zakresie. Następnie w „warsztacie pokazowym“ pracownicy na oczach widzów tworzą plastynaty ludzi i zwierząt. Studenci mogli obejrzeć proces preparacji zwłok. Sposób prezentacji wyników prac budzi wiele kontrowersji. Wrażenia były mieszane między fascynacją a głębokim szacunkiem do życia. Dla każdego było to na pewno nowe aczkolwiek bardzo interesujące doświadczenie.
Więcej informacji na stronie : link
26-29.05.2010 - "BiomedUZowicze" podbijają Kraków

W dniach 26-29 maja dwunastu członków KN "BiomedUZ" reprezentowało Uniwersytet Zielonogórski na II Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Biomedycznej OKiBEDu - Kraków 2010. Studenci zaprezentowali cztery referaty:
Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel
Wykorzystanie elektrochemicznej dezaktywacji kompleksów cyklamu z niklem przez lizozym w czujniku wirusa HIV Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik
Próba opracowania platformy biosensora trzeciej generacji dla H2O2 na powierzchni tytanu pokrytej nanorurkami TiO2 Jowita Łoin, Agnieszka Kaczmarek, Elżbieta Krasicka-Cydzik
Identyfikacja EMG jako sygnału sterującego Ada Andrynowska, Magdalena Kokoszka, Tomasz Klekiel
Olbrzymim sukcesem było wyróżnienie dwojga naszych reprezentantów w kategorii "Wyzwania", w której oceniano przede wszystkim stopień trudności realizowanego tematu oraz sposób jego przedstawienia.
I miejsce zajęła Katarzyna Arkusz
III miejsce zajął Michał Czerniawski
Całą relację z pobytu można zobaczyć w naszej galerii.
21.04.2010 - Seminarium naukowe - Ewolucja i przestrzeń
05.05.2010 odbyło się kolejne seminarium, które poprowadził Dyrektor Naczelny Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, mgr Waldemar Taborski. Część pierwsza wystąpienia skoncentrowana była na organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Część druga dotyczyła 28 specjalistycznych oddziałów szpitala w Zielonej Górze, z mocnym akcentem na nowoczesną aparturę medyczną, w którą szpital wciąż inwestuje. Część trzecia dotyczyła bardzo ważnego zagadnienia z punktu widzenia studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz kadry tego kierunku - zadań pracowników aparatury medycznej w szpitalu, ich kwalifikacji i oczekiwań oraz możliwości zatrudnienia zarówno w szpitalu, jak i poza nim. Wykład zakończył się dyskusją z naciskiem na silną potrzebę określenia statusu inżyniera klinicznego w Polsce. Panie Dyrektorze, dziękujemy za poprowadzenie tego seminarium. Było nam bardzo miło Pana gościć!
05.05.2010 - Seminarium naukowe - Technika w ochronie zdrowia
Dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ, w czasie seminarium nt. "Ekspansja życia w kolejne wymiary", przedstawił pewne podejście do problemu ewolucji i przestrzeni. Wykład, wspomagany przez obrazy i krótkie filmiki, rozpoczął się klasyczną definicją ewolucji, po czym tematem przedownim wykłady stała się przestrzeń, jako główny czynnik determinujący rozwój. Była mowa o pierwotniakach, organizamach tkankowych i o pięknych okrzemkach. Rozpoczęło się od jednowymiarowej przestrzeni, a potem podjęta została ciekawa próba zobrazowania przestrzeni czterowymiarowej na przykładzie tesseraktu.
27.01.2010 - Seminarium naukowe - Biomedyczne zastosowanie kropek kwantowych
Seminarium nt. "Biomedyczne zastosowania kropek kwantowych" zostało zaprezentowane przez dr hab. Jacka Kozioła, prof. UZ, z Katedry Biotechnologii UZ. Wykład rozpoczął się od przedstawienia przestrzeni naukowo-medycznej zwanej 'nanomedycyną'. Następnie przedstawione zostały 3 spektakularne zastosowania nanocząsteczek: (i) do wypalania komórek tkanek nowotworowych, (ii) nanocząsteczki w areozolu, lokalizowane w istotnych miejscach organizmu przy pomocy magnesu zewnętrznego, (iii) uwalnianie leku przez zmiany pH w komórce nowotworowej. Przedstawione zostało również czym są kropki kwantowe (QDs), jak się je tworzy, jakie są typy QDs, z czego wynika, że QD może świecić, z czego wynika, że ma znaczenia terapeutyczne oraz zastosowania QDs, np. wychwytywanie wirusów lub jako biosensory. Uwaga zwrócona została również na problem otrzymywania nanocząsteczek, jakim jest powtarzalność ich wymiarów. Na koniec zaprezentowane zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Biotechnologii, w których otrzymali stabilne kropki kwantowe (wykonane z różnych materiałów) świecące przez 100 dni. Wykład zakończył się krótką informacją nt. innych rodzajów nanocząstek, takich jak liposomy. Po wykładzie odbyła się ciekawa dyskusja, w której (co bardzo cieszy) studenci brali czynny udział.
18.01.2010 - Wycieczka do Volkswagena
Wyjazd do Volkswagen Motor Polska SA, zorganizowany został przez dr inż. A. Kierzkowską. Fabryka montująca silniki samochodowe znajduje się w Polkowicach. W wycieczce brały udział studentki III roku, a także dr inż. T. Klekiel. Fabryka w Polkowicach zajmuje się montażem silników samochodowych. Na miejscu produkowanych jest 5 elementów (wały korbowe, korbowody), pozostałe są dostarczane przez inne firmy. Studenci mieli możliwość zapoznania się z linią produkcyjną wałów korbowych, strefą montażową silników, a także laboratoriami metrologicznymi: chemicznym, fizycznym, elektrycznym oraz mechanicznym. Zwiedzano także tzw. hamownię, gdzie testowane są już gotowe silniki. Volkswagen Motor Polska oferuje studentom praktyki, gdzie mogą nabyć praktyczne umiejętności i zweryfikować swoje umiejętności.
13.01.2010 - Seminarium naukowe - Innowacje: antidotum na kryzys...
Kolejne seminarium naukowe nt. Innowacje: antidotum na kryzys i kreowanie przyszłości poprowadził Prezes firmy LfC, dr inż. Lechosław Ciupik. To bardzo ciekawe spotkanie, odmienne od typowych wykładów akademickich, rozpoczęło się od pewnej gry słownej, która wprowadziła nas w klimat terminu innowacja. Firma LfC zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem implantów kręgosłupowych, stosowanych w ortopedii i neurochirurgii. Mottem firmy jest: "if we do... we do it better", a zatem trzeba być zawsze o krok do przodu w stosunku do konkurencji. Inna ważna myśl ze spotkania: "czas jest wrogiem innowacji" - zatem jeśli masz pomysł, nie trzymaj go "w kieszeni". Wykład również uzmysłowił, że od idei do jej upowszechnienia (poprzez badania rynku, badania inżynierskie, badania przedkliniczne i kliniczne oraz wdrożenie do produkcji) upływa średnio od 6 do 9 lat. Na koniec przedstawiona została krótka symulacja implantu osadzonego w szczytowym odcinku kręgosłupa. Wykład zakończył się dyskusją dotyczącą m.in. problemu wartości intelektualnych oraz umiejętności, jakie student powinien osiągnąć w czasie studiów. Cieszymy się, że mogliśmy spojrzeć na kilka zagadnień z dziedziny inżynierii biomedycznej okiem pozaakademickim, okiem biznesu.