PUBLIKACJE

CZŁONKÓW KOŁA NAUKOWEGO "BiomedUZ"

 

Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Medica et Informatica Medica vol.14, nr3'/2008

1. Agnieszka Mackiewicz, Magdalena Kokoszka, Katarzyna Guzik "Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie kształcenia"

2. Katarzyna Arkusz "Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia?"

3. Jowita Łoin, Anna Reder"Ideał zawodu widziany oczami studentów - czego oczekujemy wybierając kierunek inżynieria biomedyczna"

 

Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Medica et Informatica Medica vol.16, nr2'/2010

4. Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel "Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni"

5. Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik "Wykorzystanie elektrochemicznej dezaktywacji kompleksów cyklamu z niklem przez lizozym w czujniku wirusa HIV"

Jowita Łoin, Agnieszka Kaczmarek, Elżbieta Krasicka-Cydzik "Próba opracowania platformy biosensora trzeciej generacji dla H2O2 na powierzchni tytanu pokrytej nanorurkami TiO2"

6. Ada Andrynowska, Magdalena Kokoszka, Tomasz Klekiel "Identyfikacja EMG jako sygnału sterującego"

 

Aktualne Problemy Biomechaniki , Politechnika Śląska Katedra Mechaniki Stosowanej, 05/2011, Gliwice 2011

7. Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel "Application of INA122 amplifier to measure of EMG signals"

8. Dorota Mackiewicz, Tomasz Klekiel "Koncepcja urządzenia do rehabilitacji stawu biodrowego"

 

Materiały konferencyjne III Międzynarodowa Konferencja Studentów Konstrukcja , Technologia , Eksploatacja i Ekologia w Mechanice, Zielona Góra 2011

9. Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel "Pomiar odkształceń w układzie mostka Wheatstone`a z wykorzystaniem wzmacniacza INA122"

10. Dorota Mackiewicz,Tomasz Klekiel "Koncepcja manipulatora do ćwiczeń rehabilitacyjnych"

 

Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Medica et Informatica Medica vol. 18, nr 2/2012

11. Ada Andrynowska, Chrystian Klonecki, Tomasz Klekiel "Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia"

12. Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel "Stanowisko laboratoryjne do stymulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych"

13. Katarzyna Guzik, Justyna Mazurek, Elżbieta Krasicka-Cydzik "Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych"

14. Tomasz Hołówko, Krzysztof Białas-Heltowski "Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie"

15. Joanna Filik, Karolina Cyran, Justyna Skóra, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik "Wykrywanie antygenu Ca 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2"

16. Chrystian Klonecki, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel "Problematyka akwizycji biosygnałów w wielokanałowych systemach pomiarowych"

 

Materiały konferencyjne IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Konstrukcja , Technologia , Eksploatacja i Ekologia w Mechanice Moskwa 2012

17. Kornelia Zaborowska, Tomasz Klekiel "Projekt urządzenia rehabilitacyjnego - stopa (staw skokowy)"

18. Karolina Dziasek, Ferdynand Romankiewicz "Analiza właściwości materiałów polimerowych stosowanych w Inzynierii Biomedycznej"

 

Lecture Notes in Bioinformatics subseries of Lecture Notes in Computer Science 2012, Vol. 7339

19. Paweł Filipczuk, Weronika Wojtak, Andrzej Obuchowicz "Automatic nuclei detection on cytological images using the firefly optimization algorithm"

 

Materiały konferencyjne XIV Konferencja Naukowa „MAJÓWKA MŁODYCH BIOMECHANIKÓW” im. prof. Dagmary Tejszerskiej Ustroń 2017

20. Mariusz Nowak, Tomasz Klekiel "Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni", s. 57

21. Patryk Skotnicki, Tomasz Klekiel "Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym", s. 71

 

Materiały konferencyjne Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska, 2017, s. 40--41 .- ISBN: 9788394271459

22. Aleksandra Jędrzejewska, Adrianna Kawulska, Beata Nowacka, Katarzyna Arkusz "Charakterystyka elektrochemiczna kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy"

 

Materiały konferencyjne XI Międzynarodowa Konferencja Studentów: Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice, Zielona Góra, Polska: Uniwersytet Zielonogórski, 2019, s. 17-21

23. Aleksandra Jędrzejewska, Kamila Pasik, Beata Nowacka, Adrianna Kawulska, Katarzyna Arkusz "Nanorurki ditlenku tytanu/grafen w roli podłoża czujników elektrochemicznych"