21.10.2015 - I spotkanie KN BiomedUZ w r.ak. 2015/2016

Dnia 21 października 2015r. odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego BiomedUZ. Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd koła w składzie:

przewodniczący koła - Aleksandra Gular,

zastępca przewodniczącego - Waldemar Zyberski,

sekretarz - Natalia Klimowicz.

Ponadto w trakcie spotkania podsumowano zeszłoroczne osiągnięcia koła, zaplanowano budżet na bieżący rok akademicki i omówiono projekty planowane do realizacji przez członków Koła w roku akademickim 2015/2016.