17.11.2017 - Seminarium Inżynierii Biomedycznej, Poznań

W dniu 17 listopada 2017 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej w Poznaniu odbyło się wydarzenie pt. "Seminarium Inżynierii Biomedycznej", w którym wzięła udział grupa studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zrzeszona w Kole Naukowym BiomedUZ pod opieką dr inż. Katarzyna Arkusz. 

W Konferencji wzięło udział ponad 700 osób reprezentujących firmy oraz uczelnie z całej Polski a także goście z Ukrainy. 

W ramach konferencji odbyły się 3 sesje, w czasie których swoje prace prezentowali pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów. Prace obejmowały tematykę Inżynierii Biomedycznej, głównie z zakresu biomateriałów oraz najnowszych osiągnięć i wykorzystania druku 3D. Z osobami prezentującymi uczestnicy prowadzili ciekawe dyskusje, również poprzez Facebook. Wyjazd był świetną okazją zarówno do przedstawienia i wysłuchania wartościowych prac, jak i nawiązania znajomości z osobami związanymi z Inżynierią Biomedyczną. 

Zdjęcia wykonane przez Organizatorów: ZDJĘCIE_1, ZDJĘCIE_2, ZDJĘCIE_3.

W dniu 17 listopada 2017 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej w Poznaniu odbyło się wydarzenie pt. "Seminarium Inżynierii Biomedycznej", w którym wzięła udział grupa studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zrzeszona w Kole Naukowym BiomedUZ pod opieką dr inż. Katarzyna Arkusz.

W Konferencji wzięło udział ponad 700 osób reprezentujących firmy oraz uczelnie z całej Polski a także goście z Ukrainy.

W ramach konferencji odbyły się 3 sesje, w czasie których swoje prace prezentowali pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów. Prace obejmowały tematykę Inżynierii Biomedycznej, głównie z zakresu biomateriałów oraz najnowszych osiągnięć i wykorzystania druku 3D. Z osobami prezentującymi uczestnicy prowadzili ciekawe dyskusje, również poprzez Facebook. Wyjazd był świetną okazją zarówno do przedstawienia i wysłuchania wartościowych prac, jak i nawiązania znajomości z osobami związanymi z Inżynierią Biomedyczną. 

23-24.06.2017 - Współczesna Myśl Techniczna...

W dniach 23-24 czerwca 2017r. we Wrocławiu w Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego odbyło się VIII Sympozjum "Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych". Sympozjum zostało zorganizowana przez Komisję Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału PAN.
W ramach Sympozjum odbyły się IV sesje, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, studenci jak i pracownicy naukowi. Ogółem przedstawiono około 50 prac z zakresu biomechaniki, inżynierii biomedycznej, medycyny oraz biotechnologii.
W sesji II członek Koła Naukowego BiomedUZ i studentka II roku kierunku Inżynieria biomedyczna - Aleksandra Jędrzejewska wygłosiła prezentację pt.:
• „Charakterystyka elektrochemiczna kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy” (A. Jędrzejewska, A. Kawulska, B. Nowacka, K. Arkusz),
Po prezentacji odbyła się dyskusja z uczestnikami Sympozjum, podczas której uczestnicy zadawali pytania odnośnie zaprezentowanego tematu. Temat badań został skomentowany jako aktualny i interesujący.

ZDJĘCIE_1   ZDJECIE_2

9-11.06.2017 - IV Plenerowe Seminarium IB w Lubiatowie

W dniach 9-11 czerwca 2017 w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie odbyło się IV Plenerowe Seminarium Inżynierii Biomedycznej pt. „Nowoczesne technologie w medycynie”. Wzięła w nim udział grupa studentów oraz absolwentów kierunku Inżynierii Biomedycznej, a także wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas sesji wykładowej zostały przedstawione prezentacje na temat prac realizowanych przez członków Koła na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

  • Patryk Skotnicki – „Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym”
  • Mariusz Nowak – „Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni”
  • Beata Nowacka – „Metody transferu grafenu i jego właściwości”
  • Aleksandra Jędrzejewska – „Kompozyt nanorurek ditlenku tytanu z grafenem HSMG®”
  • Michał Jędrzejczyk – „Urządzenia stosowane w medycynie niekonwencjonalnej"
  • Filip Andruszkiewicz - „Kwantowy komponent w makroskali mózgu cz.2. Niewygodna świadomość”
  • Aleksandra Gular – „Choroby psychiczne - plaga XXI wieku”, „Ból jako piąty parametr życiowy”

Z osobami prezentującymi swoje wyniki uczestnicy prowadzili ciekawe dyskusje. wyjazd był świetną okazją zarówno do przedstawienia i wysłuchania wartościowych prac, jak i integracji kierunku Inżynieria Biomedyczna. 

GALERIA Z WYDARZENIA

22-23.05.2017 - GRAFEN w teorii i w praktyce

W dniach 22-23 maja 2017 roku odbyły się warsztaty pt. „Grafen w teorii i praktyce”, których organizatorem była firma Advanced Graphene Products mieszcząca się w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. W wydarzeniu tym wzięło udział czterech członków Koła Naukowego BiomedUZ  Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień pierwszy obejmował prelekcje, wystąpienia i wykłady, w tym opiekun Koła – dr inż. Katarzyny Arkusz „Zastosowanie grafenu w biosensingu” podczas, których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat aktualnych osiągnięć polskiej nauki oraz poznali metody badań i transferu grafenu. Podczas prezentacji można było dotknąć grafenu pod postaciami proszku oraz w płynie. Prelegenci chętnie odpowiadali na wszystkie pytania oraz wyjaśniali wątpliwości.

Wrażenia już w pierwszym dniu były bardzo pozytywne, ale drugiego dnia było jeszcze ciekawiej.

Przyswojona wiedza została wykorzystana w praktyce. Na początku zapoznano uczestników z metodą Hummersa, czyli pierwszymi badaniami wykonywanymi na przetransferowanym grafenie pozwalającymi ocenić poprawność procesu. Następnie pracownicy laboratorium dokonali transferu grafenu na szkiełka, aby zademonstrować sposób wykonania procesu. Po pokazie transferu grafenu, uczestnicy samodzielnie wykonali taki zabieg, przynajmniej na trzech próbkach, które można było zabrać na pamiątkę. Atmosfera na zajęciach była bardzo miła, a pracownicy firmy chętnie i z zaangażowaniem odpowiadali na pytania. Zajęcia praktyczne były dobrze zorganizowane, w małych grupach, tak aby każdy miał możliwość samodzielnej pracy na przygotowanych materiałach.

GALERIA Z WYDARZENIA!

19-21.05.2017 - Majówka Młodych Biomechaników

W dniach od 19 do 21 maja 2017r. w Ustroniu odbyła się XIV Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice wraz z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W Konferencji wzięło udział ponad 210 osób reprezentujących największe ośrodki biomechaniczne w Polsce i zagraniczne. W ramach konferencji odbyło się 10 sesji, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, jak i pracownicy naukowi. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które były prezentowane na dwóch równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 106 prac z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.

W sesji posterowej członkowie Koła Naukowego BiomedUZ i studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna zaprezentowali dwa referaty:

  • Mariusz Nowak, Tomasz Klekiel „Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni”
  • Patryk Skotnicki, Tomasz Klekiel „ Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym”

Praca autorstwa Patryka Skotnickiego została uznana za najlepszą pracę naukową w sesji posterowej!

GALERIA Z WYDARZENIA!