Zmiany w obsłudze Studentów od 1 czerwca 2021

Drodzy Studenci,

w czerwcu swoje sprawy związane z tokiem studiów będziecie załatwiać w Biurze Obsługi Studenta (BOS-ie), które zastąpi dotychczasowy Dziekanat. Tam uzyskacie wszelkie potrzebne zaświadczenia, przedłużycie legitymację, złożycie wszystkie wnioski wnikające z Regulaminu Studiów (np. wniosek o urlop, o warunkowe zaliczenie semestru, o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej), złożycie pracę dyplomową, odbierzecie dyplom ukończenia studiów. Natomiast sprawy świadczeń dla studentów (stypendia, zapomogi, akademiki) będą realizowane poza BOS-ami - w Dziale Spraw Studenckich. 

Przewidziano cztery BOS-y, a każdy z nich będzie obsługiwał kilka różnych wydziałów. Celem tej zmiany jest przede wszystkim poprawa jakości obsługi studentów i ujednolicenie zasad prowadzonej dokumentacji oraz większa dostępność do kadry administracyjnej. 

BOS-y będą czynne dla studentów od poniedziałku do czwartku oraz w soboty - dla studentów niestacjonarnych i uczestników studiów podyplomowych. Obsługa studentów z Filii w Sulechowie będzie się tam odbywała do końca sesji poprawkowej 2020/2021, a potem w BOS-ie Nr 2. 

BOS-y to jest wielka zmiana w zakresie administracyjnej obsługi studentów. Natomiast niezmiennie waszym opiekunem jest Dziekan, a osobą do pierwszego kontaktu działającą w jego imieniu jest Prodziekan. Do niego kierujcie wszelkie wnioski, pytania, problemy związane z Waszym pobytem na uczelni. Oprócz dyżurów na wydziale każdy Prodziekan będzie także dyżurował w gabinecie przy BOS-ie, więc łatwo go znajdziecie. Oczywiście w obecnym czasie pandemii podstawowym sposobem kontaktu jest korespondencja e-mailowa. 

Niebawem na stronach internetowych wydziałów w zakładce „Biuro Obsługi Studenta” pojawią się szczegółowe informacje na temat BOS-ów. Zanim to jednak nastąpi wszystko będzie działać według obecnego porządku

 

Pierwszą studencką aktywnością związaną z BOS-ami jest konkurs na ich identyfikację wizualną, zachęcam do wzięcia w nim udziału. Na zwycięzcę oprócz satysfakcji, że jego projekt będzie nawigował studentów po Uniwersytecie czeka nagroda 2000zł.

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Lista BOS-ów:

BOS_1: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Prawa i Administracji / budynek A-16 (Kampus B), kolor niebieski;

BOS_2Wydział Mechaniczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Artystyczny, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Fizyki i Astronomii / budynek A-8 (Kampus A), kolor zielony;

BOS_3: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania / budynek A-2 (Kampus A), kolor fioletowy;

BOS_4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu / budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.

17.03.2020 - CRS Masters - WYGRALIŚMY!

Członkowie KN BIomedUZ zostali zwycięzcami III edycji konkursu CRS Masters – działaj z Henklem! W ramach projektu „Pomocna łapa” studenci zaprojektują i wykonają protezę łapy dla psa. Protezy dla zwierząt, dostępne na rynku są stosunkowo drogie i przekraczają możliwości finansowania schronisk dla zwierząt oraz właścicieli piesków wymagających pomocy.

Link do konkursu

DYPLOM

 

marzec 2020 - Pomagamy w COVIDZie

Od maja 2020r. członek KN BiomedUZ Aleksandra Jędrzejewska bierze czynny udział w projekcie „Pogadajmy o studiach,pl”, odbywającego się poprzez stronę https://pogadajmyostudiach.pl/. Pomysł ten zrodził się w czasie epidemii koronawirusa, a jego celem jest zdobycie przez licealistów informacji pomagających w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu na studiach. Innowacja projektu polega na tym, że licealiści wiedzę o uczelniach i kierunkach studiów zdobywają bezpośrednio od studentów, którzy ten wybór mają już za sobą. Mogą więc rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego jak w praktyce wygląda studiowanie, jaką tematykę porusza się na danym kierunku oraz jaki zawód po danym kierunku można wykonywać. Spotkania licealistów i studentów odbywają się całkowicie on-line, wystarczy, że licealista zapisze się na rozmowę w zaproponowanym przez studenta terminie i o umówionej porze rozpoczyna się takie spotkanie. 

25-26.10.2019 - Konferencja Inżynierii Biomedycznej, Poznań

W dniach 25-25.10.2019 podczas Konferencji Inżynierii Biomedycznej odbywającej się na Politechnice Poznańskiej przyznano I nagrodę dla studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna - pani Kamili Pasik.

Temat wystąpienia: „Nanorurki ditlenku tytanu modyfikowane termicznie jako medium filtracyjne w technikach dializacyjnych” – członkowie Koła Naukowego BiomedUZ: inż. Aleksandra Jędrzejewska, Kamila Pasik, opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Arkusz

11.09.2019 - XI Międzynarodowa Konferencja Studentów „Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice”

W dniu 11 września 2019 na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Studentów „Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice”, organizowana przez Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Główną ideą konferencji jest możliwość spotkań studentów z różnych krajów, intersujących się zbliżonymi dziedzinami nauki. Okazję do spotkania mieli studenci z Polski, Rosji, oraz Niemiec. Prelegenci mieli możliwość przedstawić prowadzone przez siebie badania oraz ich wyniki.
Czynny udział w konferencji wzięły dwie członkinie Koła Naukowego BiomedUZ, inż. Aleksandra Jędrzejewska oraz Kamila Pasik, prezentując pracę pt.: „Nanorurki ditlenku tytanu/grafen w roli podłoża czujników elektrochemicznych”, przedstawiającą wyniki badań prowadzonych w ramach działalności KN BiomedUZ.