25-26.10.2019 - Konferencja Inżynierii Biomedycznej, Poznań

W dniach 25-25.10.2019 podczas Konferencji Inżynierii Biomedycznej odbywającej się na Politechnice Poznańskiej przyznano I nagrodę dla studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna - pani Kamili Pasik.

Temat wystąpienia: „Nanorurki ditlenku tytanu modyfikowane termicznie jako medium filtracyjne w technikach dializacyjnych” – członkowie Koła Naukowego BiomedUZ: inż. Aleksandra Jędrzejewska, Kamila Pasik, opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Arkusz

11.09.2019 - XI Międzynarodowa Konferencja Studentów „Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice”

W dniu 11 września 2019 na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Studentów „Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice”, organizowana przez Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Główną ideą konferencji jest możliwość spotkań studentów z różnych krajów, intersujących się zbliżonymi dziedzinami nauki. Okazję do spotkania mieli studenci z Polski, Rosji, oraz Niemiec. Prelegenci mieli możliwość przedstawić prowadzone przez siebie badania oraz ich wyniki.
Czynny udział w konferencji wzięły dwie członkinie Koła Naukowego BiomedUZ, inż. Aleksandra Jędrzejewska oraz Kamila Pasik, prezentując pracę pt.: „Nanorurki ditlenku tytanu/grafen w roli podłoża czujników elektrochemicznych”, przedstawiającą wyniki badań prowadzonych w ramach działalności KN BiomedUZ.

14-15.06.2019 - Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych

W dniach 14 – 15 czerwca 2019 r. w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu odbyło się X Sympozjum „Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych”, które jest organizowane przez Komisję Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Główną ideą Sympozjum jest umożliwienie spotkań początkującym naukowcom z różnych dyscyplin nauki, takich jak biologia, biotechnologia czy inżynieria biomedyczna, gdzie prelegenci mają możliwość przedstawić prowadzone przez siebie badania oraz ich wyniki.

Jest nam miło poinformować, że w kategorii „Prezentacje plakatowe” III miejsce zdobył mgr inż. Filip Andruszkiewicz - członek Koła Naukowego BiomedUZ prezentując prace na temat „Wykorzystanie materiałów kompozytowych oraz techniki wytwarzania metodą druku 3D w opracowaniu zewnętrznej protezy kończyny przedniej dla psa po traumatologicznej resekcji” (Andruszkiewicz F., Jędrzejewska A., Mackiewicz A.).

22.05.2019 - V Gala Laur Naukowca

Podczas V Gali Laur Naukowca, nagrodę w kategorii Najlepszy Opiekun Koła Naukowego otrzymała dr inż. Katarzyna Arkusz, Opiekun Koła Naukowego BiomedUZ, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej.

V Gala Laur Naukowca odbyła się w dniu 22 maja 2019r. i organizowana jest przez Parlament Studencki UZ. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Zielona Góra.

Jest to już III Laur Naukowca dla Koła Naukowego BiomedUZ!

17-19.05.2019 - Majówka Młodych Biomechaników

W dniach 17-19 maja 2019r. w Wiśle odbyła się XVI Konferencja Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników zorganizowana przez Katedrę Biomechatroniki, Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Politechniki Śląskiej.
W ramach Konferencji odbyły się VI sesje prezentacyjne oraz II posterowe, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, studenci, jak i pracownicy naukowi. Ogółem przedstawiono około 80 prac z zakresu biomechaniki, inżynierii biomedycznej, medycyny oraz biotechnologii.
Podczas sesji plakatowej inż. Natalia Maksymczak, członek Koła Naukowego BiomedUZ zaprezentowała wyniki badań pt.:
• „Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia” (Maksymczak N., Dudek A., Noszczyk-Nowak A., Mackiewicz A., Będziński R).
Zeprezentowane wyniki badań zostały uznane jako jedne z najbardziej oryginalnych przedstawionych podczas konferencji, za co studentka została uhonorowana III nagrodą za prezentację plakatową.